Κυριακή, 14/08/2022
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία), όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα παρακάτω στοιχεία: α. Ονοματεπώνυμο.
β. Έδρα και διεύθυνση του εργαστηρίου.
γ. Κατηγορία εργαστηρίου για την οποία αιτείται η άδεια.
δ. Κατάλογος οργάνων μετρήσεων και ελέγχου με τα οποία είναι εξοπλισμένο το εργαστήριο.
ε. Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου αδειούχου Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτη.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου αδειούχου Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτη.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

-

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες