Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο

Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων με νέου τύπου άδεια

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αντιστοίχιση της παλαιάς άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων με την νέου τύπου άδεια.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

1. Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας νέου τύπου.

Δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

3. Παράβολο 10 € (για κάθε άδεια που θα αντιστοιχηθεί) στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή EUROBANK» αρ. λογαριασμού 00260708900200442926.

Νομικό πλαίσιο:

α. Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).

β. Το ΠΔ 113/2013 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012).

γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/(ΦΕΚ 1983/Β/14-8-2013).

Κόστος:

Δέκα (10) ευρώ (για κάθε άδεια που θα αντιστοιχηθεί).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων.
Χρόνος ισχύος: Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:

 

 

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο