Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Κυριακή, 05/07/2020
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημειών οροσήμων και στάσεων

Περιγραφή:

Πρόκειται για τη χορήγηση των Συντεταγμένωντων ως άνω περιπτώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το τηρούμενο στην Υπηρεσία αρχείο των Διανομών- Αναδασμών.

Δικαιολογητικά:

Αποδεικτό Πληρωμής. Χορηγείται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και για την έκδοσή του απαιτείται ο Α.Φ.Μ.

Νομικό πλαίσιο:

Η υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 302488/12-07-1999 (Φ.Ε.Κ. 1493/Β'/ 12-07-1999) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής) για την χορήγησή τους στους ενδιαφερόμενους.

Κόστος:

1. Συντεταγμένες Τριγωνομετρικών:

α. Οριζόντιες Συν/νες (Χ,Υ) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,5€/τριγωνομετρικό.

β. Υψόμετρο (Ζ): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,5€/τριγωνομετρικό.

γ. Περιγραφή Τριγ. Σημείου: εξήντα λεπτά 0,60€/τριγωνομετρικό.

2. Συντεταγμένες Οροσήμων- Στάσεων:

α. Οριζόντιες Συν/νες (Χ,Υ): ένα ευρώ 1€/ορόσημο ή στάση.

β. Υψόμετρο (Ζ): ένα ευρώ 1€/ορόσημο ή στάση.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από δύο (2) έως δέκα (10) ημέρες, αναλόγως των αιτούμενων στοιχείων και του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημείων, οροσήμων και στάσεων.
Χρόνος ισχύος: Δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

1. Τα πάσης φύσεως έξοδα αναπαραγωγής (υλικά εκτύπωσης, μαγνητικά μέσα κ.λ.π.) βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

2. Τα στοιχεία χορηγούνται για αποκλειστική χρήση των ενδιαφερόμενων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτών στο σύνολό τους ή σε τμήμα τους και η χορήγηση ή μεταπώλησή τους σε τρίτους.

3. Το χοηγούμενο υλικό σύμφωνα με την παρούσα (δηλ. την ανωτέρω αναφερθείσα) υπόκειται στις εκάστε νόμιμες κρατήσεις περί χαρτοσήμου.

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο