Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Δευτέρα, 25/05/2020
A- A A+
 
 
 

Έγκριση ανάληψης πίστωσης ειδικού κρατικού λαχείου

Περιγραφή:

Ζητείται από τον φορέα η έγκριση ανάληψης πίστωσης ειδικού κρατικού λαχείου με την αίτηση η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο.

Δικαιολογητικά:

Διατίθενται στο πεδίο Νο 14. αρχείο, της παρούσας φόρμας.

Νομικό πλαίσιο:

  1. Α.Ν. 143/΄67 «Περί συστάσεως Ειδικού Κρατικού Λαχείου».
  2. Η αριθ. Γ1γ/3230/4-8-1977 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Π3β/1249/6-9-1994 ΚΥΑ.
  3. Η Κ.Υ.Α κατανομής του καθαρού προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου.
Κόστος:

Μηδέν (0).

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση  έγκρισης ανάληψης πίστωσης ειδικού κρατικού λαχείου.
Παρατηρήσεις:

Αρμόδια Υπηρεσία: Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής Ιωαννίνων, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87128, 26513 64128

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο