Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Τρίτη, 18/02/2020
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Περιγραφή:

- Κατάθεση άιτησης με τα δικαιολογητικά, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο

- Επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή

- Σύνταξη Πρακτικού Γνωμοδότησης

- Χορήγηση από την Υπηρεσία μας άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Δικαιολογητικά:

Διατίθενται στο πεδίο Νο  14. αρχείο, της παρούσας φόρμας

Νομικό πλαίσιο:

- Υπουργική Απόφαση Π1β/ΓΠ οικ. 14963/2001 ( ΦΕΚ.1397/22-10-2001 τ.β΄.)

- Υπουργική Απόφαση Π1β/Α.Γ.Π. οικ. 57048/2002 ( ΦΕΚ 760/19-6-2002 τ.β’).

- Υπουργική Απόφαση Π1β/Γ.Π. οικ. 11801/2003 ( ΦΕΚ 160/14-2-2003 τ.β’).

- Υπουργική Απόφαση  Δ27/οικ.9746/409 (ΦΕΚ914/τ.Β΄/15-04-2013)

Κόστος:

0 €

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση Χορήγησης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
Διαδικασία ανανέωσης: Προβλέπεται τροποποίηση όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας και τον αριθμό των ηλικιωμένων.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87132
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

α) Δ/νση Προστασίας Οικογένειας

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο