Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Κυριακή, 23/02/2020
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση κτηνιατρικής γνωμοδότησης εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δια της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας η οποία τα διαβιβάζει στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία).
 2. Διενέργεια αυτοψίας ή μη στην εκμετάλλευση κατά περίπτωση από την αρμόδια τριμελή επιτροπή.
 3. Συνεδρίαση της επιτροπής για τη χορήγηση ή μη της κτηνιατρικής άδειας.
 4. Διαβίβαση της Κτηνιατρικής Γνωμοδότησης στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

 

Καταργείται η χορήγηση κτηνιατρικής άδειας, σύμφωνα με τον Νόμο 4282/29-8-2014 "Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις" για τις υδατοκαλλιέργειες δεν εκδίδεται πλέον Κτηνιατρική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εκδίδεται μόνον μία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας όπου επιπλέον των δικαιολογητικών απαιτείται και η Κτηνιατρική Γνωμοδότηση.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
5ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα
τηλ: 26510 90243, fax: 26510 90220

Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας
Ζ.Ε.Π Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
τηλ: 24613 50140, fax: 2461053280

http://www.apdhp-dm.gov.gr/dnsi-ydaton.html

Δικαιολογητικά:

Υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. (στην Υπηρεσία δηλαδή που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας).

 1. Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ-01)
 2. Έντυπο πληροφοριών της εκμετάλλευσης εις τετραπλούν (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ-2α)
 3. Τεχνική περιγραφή συστήματος ιχνηλασιμότητας
 4. Τεχνική περιγραφή συστήματος ορθής υγιεινής πρακτικής
 5. Τεχνική περιγραφή συστήματος επιτήρησης της υγείας των ζώων
 6. Τοπογραφικό σχέδιο
 7. Χάρτης της περιοχής
 8. Κάτοψη των εγκαταστάσεων
Νομικό πλαίσιο:
 • Π.Δ. 28/2009 «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
 • Νόμος 4282/29-8-2014 (ΦΕΚ 182 τ΄Α 29/8/2014) "Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις"
Κόστος:

Μηδέν (0)

Χρόνος διεκπεραίωσης:

2 έως 10 ημέρες από την ημερομηνία εισερχομένων, στην Κτηνιατρική Υπηρεσία, των δικαιολογητικών.

Παραγόμενα έγγραφα: Κτηνιατρική Γνωμοδότηση
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ (εφόσον δεν υπάρχει καμμία αλλαγή)
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64166
Σχετικά αρχεία: application/zip Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο