Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Σάββατο, 11/07/2020
A- A A+
 
 
 

Αναγγελία έναρξης Ιατρείου μικρών ζώων / κτηνιατρείου

Περιγραφή:

Υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής Ηπείρου  ή ΚΕΠ)

Δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο Κτηνιατρικής ημεδαπής ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Ανωτάτης Σχολής.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το ΓΕΩΤΕΕ (Π.Δ. 344/2000).

3. Εγγραφή σε αναγνωρισμένο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

4. Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1:100.

5. Έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού.

6. Τα απαραίτητα 4 βιβλία (απολυμάνσεων, νόσων υποχρεωτικής δήλωσης, εμβολιασμών κατά νόσων υποχρεωτικής δήλωσης, επιθεωρήσεων), αριθμημένα και θεωρημένα.

7.Αν υπάρχει κατάλληλο ακτινολογικό μηχάνημα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας ,που εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Νομικό πλαίσιο:

1) Νόμος υπ’αριθμ.604/77(ΦΕΚ 163 Α) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων.

2)  Π.Δ 463/1978(ΦΕΚ 96 Α) Περί των όρων και προϋποθέσεων, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.3170/2003(191 Α).

3. Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14).

Σε περίπτωση συστέγασης κτηνιατρείου ζώων συντροφιάς με γραφείο παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου, θα εκδίδονται δυο άδειες ύστερα από σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο του Ν.3698/2008 όπως και των παραπάνω νόμων.

 

Κόστος:

Μηδέν (0).;ή παράβολο για τις Κλινικές

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Σε 3 μήνες από την Υποβολή της αίτησης

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Προϋποθέσεις για τους χώρους:                                                  

α. 12m2 χώρος αναμονής.

β. 12m2 χώρος εξέτασης.

γ. Χώροι παροχής ζεστού – κρύου νερού, αφοδευτήριο, εξαερισμός κλπ.

Σχετικά αρχεία: application/zip Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο