Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Περιγραφή:

Γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας η μεταβίβαση Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο.

Δικαιολογητικά:

Διατίθενται στο πεδίο Νο 14 αρχείο, της παρούσας φόρμας.

Νομικό πλαίσιο:

Π.Δ 219/2006(ΦΕΚ.Α΄221).

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/12-12-2013.

Κόστος:

Διακόσια (200) ευρώ.

Διαδικασία ανανέωσης: Η διαδικασία ανανέωσης περιγράφεται στη διοικητική διαδικασία Γνωστοποίησης ανανέωσης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας Κοσμά Αιτωλού 10, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63509, 26513 63514 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60185 | Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26510 87129, 26513 64128 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62199
Άλλες πηγές Πληροφόρησης:

1. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού.