Τετάρτη, 22/03/2023
A- A A+
 
 
 

Άδεια τομής επαρχιακών δρόμων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Αυτοψία.

2. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Υπεύθυνη δήλωση για άμεση μεταφορά του αγωγού (όταν ζητηθεί, με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος).

3. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

4. Τοπογραφικό σχέδιο.

5. Τεχνική έκθεση τρόπου αποκατάστασης τομής.

6. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή υπομηχανικού για ανάληψη επίβλεψης των εκτελουμένων εργασιών και εφαρμογής των κειμένων διατάξεων περί ασφάλειας εργαζομένων και διερχόμενων οχημάτων.

Νομικό πλαίσιο:

1. Β13  Αριθμ. Πρωτ. ΒΣ1β/0/3/40-Ω/3-6-1980 Υ.Δ.Ε.

2. Β28  Αριθμ. Πρωτ. ΒΣ1β/0/13/79-Ω/17-10-1980 Υ.Δ.Ε.

3. Β20  Αριθμ. Πρωτ. ΒΣ1/0/4/38-Ω/26-5-1979 Υ.Δ.Ε.

4. ΦΕΚ  αριθμ. φύλλου 5/5-1-2012 τεύχος Β'.

Κόστος:

Μηδέν.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ημέρες.

Χρόνος ισχύος: Για την συγκεκριμένη χρήση.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 'Αρτας Ταγματάρχη Παπακώστα 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63301, 26813 63307 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60139 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64321 | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62138, 26823 62157
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες