Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Xορήγηση άδειας κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων

Περιγραφή:

Υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ.

4. Βεβαίωση εγγραφής στον ΠΚΣ (για κτηνιάτρους Ενόπλων Δυνάμεων).

5. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της Επικράτειας.

6. Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη σε κλίμακα 1:100.

Νομικό πλαίσιο:

Το Ν.3698/2008 (άρθρα 17,19 και 20) ΦΕΚ 198 Α <<Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις>>.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων.
Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) έτη.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας:

α. Το κτίριο πρέπει να είναι ανεξάρτητος χώρος εμβαδού τουλάχιστον 20 τετραγωνικών μέτρων.      

β. Επιτρέπεται η συστέγαση με ιατρείο μικρών ζώων αλλά πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί οι χώροι.

γ. Απαγορεύεται η εκτέλεση συνταγής άλλου κτηνιάτρου.

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες