Σάββατο, 13/07/2024
A- A A+
 
 
 

Οι αρμοδιότητες της Γ.Δ Ανάπτυξης ανάγονται ιδίως στον τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, στον τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και στον τομέα παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι διοικητικές της διαδικασίες έχουν ομαδοποιηθεί στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

Διοικητικές διαδικασίες:

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες