Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Τετάρτη, 27/05/2020
A- A A+
 
 
 

Καταχώρηση επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης

Περιγραφή:

α) Καταχώριση σφαγείων πουλερικών και λαγόμορφων (που παράγουν ως 150 ολόκληρα πουλερικά ή λαγόμορφα την εβδομάδα ή ως 10.000 πουλερικά ετησίως)

β.) Καταχώριση αλιευτικών σκαφών (υποχρεούνται σε καταχώριση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) που περιλαμβάνει)

γ). Καταχώριση εγκαταστάσεων συσκευασίας µελιού, παρασκευαστήριων κρεοπωλείων και µονάδων ιδιοπαραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση

Δικαιολογητικά:

α) Καταχώριση σφαγείων πουλερικών και λαγόμορφων

1. Αίτηση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, εμπορικό σήμα, τόπο εγκατάστασης της μονάδας, το είδος της δραστηριότητας ) /στην αρμόδια ΔΑΟΚ*

2. Κάτοψη της Εγκατάστασης.

3. Ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα

 

β.) Καταχώριση Αλιευτικών σκαφών

Αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ*:

α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,

β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,

γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει,

δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας ή στην περίπτωση των αλιευτικών σκαφών, τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους,

ε) το είδος της δραστηριότητας

 

γ). Καταχώριση εγκαταστάσεων συσκευασίας µελιού, παρασκευαστήριων κρεοπωλείων και µονάδων ιδιοπαραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση

1. Αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ:

α) όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας

β) διεύθυνση του τόπου άσκησης

γ) το είδος της οικονομικής δραστηριότητας

δ) τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες

Νομικό πλαίσιο:

α) Καταχώριση σφαγείων πουλερικών και λαγόμορφων

1. Νόμος 4472/2017 ΦΕΚ 74 Α’ 19.05.2017 άρθρο 122

2. Υ.Α 2379/82701/2016 ΦΕΚ (Β’2330)

3. ΚΥΑ.1288/ΦΕΚ Β’ 1763/22-5-2017 

 

β.) Καταχώριση Αλιευτικών σκαφών

Νόμος 4472/2017 ΦΕΚ 74Α’ 05.2017 άρθρο 122 παρ.2 στ σημείο

 

γ). Καταχώριση εγκαταστάσεων συσκευασίας µελιού, παρασκευαστήριων κρεοπωλείων και µονάδων ιδιοπαραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση

1. ΚΥΑ 1288 ΦΕΚ (Β’ 1763)/(22-5-2017),

2. ΥΑ 1273 ΦΕΚ (Β’16228) /18-5-2017

3. ΥΑ 32790 ΦΕΚ (Β’1061)/28-3-2017

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως 30 ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: α) Καταχώριση σφαγείων πουλερικών και λαγόμορφων β.) Καταχώριση αλιευτικών σκαφών  Κάθε εγκατάσταση που καταχωρίζεται λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος κοινοποιείται στην επιχείρηση και στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την αρμόδια ΔΑΟΚ   γ). Καταχώριση εγκαταστάσεων συσκευασίας µελιού, παρασκευαστήριων κρεοπωλείων και µονάδων ιδιοπαραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση Καταχωρούνται σύµφωνα µε τα ανά περίπτωση οριζόµενα στην αρμόδια ΔΑΟΚ* και κοινοποιούνται στην Αρµόδια ∆/νση της ΚΥ του ΕΦΕΤ.
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ.
Διαδικασία ανανέωσης: -
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο