Κυριακή, 16/06/2024
A- A A+
 
 
 

Έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Χορήγηση κωδικού αριθμού.

2. Επιτόπιος έλεγχος.

3. Χορήγηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

Δικαιολογητικά:

Χορήγηση κωδικού αριθμού:

1. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση.

2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

A. Νέοι μελισσοκόμοι:

1. Αίτηση-Δήλωση, εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιόν μας από τον αιτούντα).

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

4. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.

5. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Εάν στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του μελισσοκόμου δεν υπάρχει Μελισσοκομικός ή Αγροτικός Σύλλογος, τότε αυτό δηλώνεται από τον μελισσοκόμο στην προαναφερθείσα Δήλωση του Ν.1599/86.

B. Κάτοχοι παλαιών μελισσοκομικών βιβλιαρίων:

1. Τα 1,2 και 3 της προηγούμενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθμός οτυ παλαιού Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου).

2. Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την Υπηρεσία μας, χορηγείται στους Μελισσοκόμους ο Κωδικός τους Aριθμός.

Επιτόπιος έλεγχος:

  1. Ο ενδιαφερόμενος πυροσφραγίζει και υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτοπίου Ελέγχου για τη Διαπίστωση Σήμανσης των Κυψελών (βλ. σχετικό λήμμα) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη.
  2. Διενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος.
  3. Εκδίδεται η Βεβαίωση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Α. Νέοι μελισσοκόμοι:

Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήμανσης των κυψελών τους.

Β. Κάτοχοι παλαιών μελισσοκομικών βιβλιαρίων:

1. Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήμανσης των κυψελών τους.

2. Το παλαιό Μελισσοκομικό τους Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται για έκδοση νέου στη Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής που το είχε εκδώσει.

Χορήγηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου:

Αφού προσκομισθούν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και αιτήσεις, χορηγείται το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικομομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Νομικό πλαίσιο:

Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας.

Παραγόμενα έγγραφα: Έκδοση μελισσακομικού βιβλιαρίου.
Χρόνος ισχύος: Δύο (2) χρόνια.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες