Κυριακή, 16/06/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι η κατασκευή του πρατηρίου και οι εγκαταστάσεις εντός αυτού έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους όρους της άδειας ίδρυσης.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας για την προ του πρατηρίου οδό Υπηρεσίας περί της κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου.

4. 'Αδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.

5. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος.

6. Απόφαση ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από την αρμόδια Υπηρεσία.

Νομικό πλαίσιο:

Β.Δ. 465/70 (εκτός σχεδίου).

Π.Δ 1224/81 (εντός σχεδίου και εντός οικισμών).

Π.Δ. 118/06.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης ισχύος.
Διαδικασία ανανέωσης: Αντίστοιχα με τα υποβληθέντα της παραγράφου 9, όπου έχουν εφαρμογή.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες