Τετάρτη, 30/11/2022
A- A A+
 
 
 

Άδεια ίδρυσης σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2.  Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με τα πλήρη στοιχεία του ορισθέντος ως Διευθυντή Σπουδών τη σχολής.

3. Καταστατικό σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου.

4.  Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ του Διευθυντή Σπουδών.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ή Πιστοποιητικού συμβούλου μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή σχετικής βεβαίωσης του Υπουργείου Μεταφορών  περί ειδικών γνώσεων σε θέματα ADR του Διευθυντή Σπουδών.

6. Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Διευθυντή Σπουδών.

7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α του Διευθυντή Σπουδών.

8.  Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του Διευθυντή Σπουδών.

9.  Αυτοψία.

Νομικό πλαίσιο:

1. Υ.Α. 60740/1027/21-03-1995.

2.  Υ.Α. 72572/2977/03-07-1997.

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια ίδρυσης σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες