Κυριακή, 16/06/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση Βιβλιαρίου υγείας παιδιού

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:    

1. Αίτηση.

2. Εξέταση δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση γονέα.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας γονέα.

3. Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Νομικό πλαίσιο:

1. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Υ3γ/Γ.Φ.8/Γ.Π.οικ.102297/18.10.12.

2. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Υ3γ/ Γ.Π.οικ.27703/17.6.13.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Αυθημερόν

Παραγόμενα έγγραφα: Βιβλιάριο υγείας παιδιού.
Χρόνος ισχύος: Εφ’ όρου ζωής.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 'Αρτας Κοσμά Αιτωλού 10, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63509, 26513 63514 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 2665 360185 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64136 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62199
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες