Σάββατο, 26/11/2022
A- A A+
 
 
 

Άδεια εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3.Χορήγηση άδειας εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους.

Δικαιολογητικά:

Εάν η ισχύς ενός εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, που εγκαθίσταται σε βιοτεχνία-βιομηχανία για τις ανάγκες λειτουργίας, είναι  £ 900 KW ή 900 KW * 1,25= 1125 KVA, τότε απαιτείται απαλλαγή από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

Εάν ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έχει ισχύ £ 20 KW , τότε δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε πράξης (δηλαδή ούτε απαλλαγή από την Ρ.Α.Ε.).

Εάν ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, κύριο ή εφεδρικό, έχει ισχύ ³ 900 KW (βιομηχανική χρήση), τότε απαιτείται Άδεια Παραγωγής, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας-Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής-Τμήμα Γ’) μετά από γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το σχετικό νομικό πλαίσιο αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. (www.rae.gr).

Νομικό πλαίσιο:

1. Ν.2773/99 (ΦΕΚ 286/Α/22.12.99) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».

2. Υ.Α.17951/00 (ΦΕΚ 1498/Β/8.12.00) «Κανονισμός παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».

3. Ν.2941/01 (ΦΕΚ 201/Α/12.9.01).

Κόστος:

Kόστος παραβόλων.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες