Κυριακή, 27/11/2022
A- A A+
 
 
 

Άδεια εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3.Χορήγηση άδειας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου.

Δικαιολογητικά:

1) Σχεδιαγράμματα σε κάτοψη και τομή σε τρία (3) αντίτυπα στα οποία θα απεικονίζονται:

α. Ο αριθμός των δεξαμενών και η χωρητικότητά τους.

β. Οι αποστάσεις ασφαλείας αυτών από τα κτίρια της εγκατάστασης, τα όρια του γηπέδου, οι αποστάσεις μεταξύ των κλπ., σύμφωνα με εκείνες του Πίνακα 3.1. της με αρ. Δ3/14858/01-07-1993 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

2) Πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμασίας για κάθε μία δεξαμενή ξεχωριστά ανά δεκαετία, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους Οργανισμούς  ή Γραφεία Ελέγχου και εξωτερικός έλεγχος ανά πενταετία.

3) Κατασκευαστικά Σχεδιαγράμματα και Τεχνική Μελέτη για κάθε δεξαμενή χωριστά του Οίκου Κατασκευής αυτής.

4) Βεβαίωση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλος του Τ.Ε.Ε., στην οποία να βεβαιώνεται ότι οι εγκαταστάσεις των δεξαμενών εναποθήκευσης υγραερίου του εν λόγω εργοστασίου πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και καλής κατασκευής και λειτουργίας που προβλέπονται στην με αρ. Δ3/14858/01-07-1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

5) Πιστοποιητικά καταλληλότητας για τις συσκευές και τα εξαρτήματα της δεξαμενής υγραερίου.

Νομικό πλαίσιο:

Κ.Υ.Α Δ3/14858/8-6-93 (ΦΕΚ 477/Β/1-7-93) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας  εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».

Κόστος:

Κόστος παραβόλων.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες