Τρίτη, 03/10/2023
A- A A+
 
 
 

Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων & τίτλων κυριότητας, βάσει του άρθρου 12 του Ν. 4061/2012

Περιγραφή:

Λόγω:

α) λανθασμένης αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου &

β) λανθασμένης αναγραφής των στοιχείων του ακινήτου

 

Περίπτωση α): Η αίτηση υποβάλλεται με τα συννημένα δικαιολογητικά. Η υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου και αφού διαπιστώσει την εσφαλμένη αναγραφή τους, εκδίδει απόφαση διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων και του τίτλου κυριότητας.

Περίπτωση β): Στην αίτησή του, ο πολίτης προσδιορίζει σε τι αφορά η λάθος εγγραφή (αριθμό τεμαχίου, όρια, εμβαδόν) και αναφέρει τα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό (πίνακα διανομής, στοιχεία αποτύπωσης, αποφάσεις κ.ά) και η υπηρεσία αφού ελέγξει και διαπιστώσει την λάθος εγγραφή, εκδίδει την απόφαση διόρθωσης. Στην περίπτωση που η λανθασμένη εγγραφή αποδίδεται σε τεχνικό σφάλμα, για την έκδοση της απόφαση διόρθωσης των στοιχείων, απαιτείται εισήγηση του τμήματος Τοπογραφίας.

Δικαιολογητικά:

Περίπτωση α):

1. Αίτηση.

2. Φωτοτυπία ταύτοτητας του δικαιούχου.

3. Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του οικείου δήμου.

Περίπτωση β):

1. Αίτηση.

Νομικό πλαίσιο:

Ο Ν. 4061/2012 (Φ.Ε.Κ. 66/Α'/22-03-2012).

Κόστος:

Άνευ κόστους.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες, εφόσον προσκομιστεί η σχετική εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφίας όπου αυτή απαιτείται.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση Περιφερειάρχη περί διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων και τίτλων κυριότητας
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος του εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες