Κυριακή, 16/06/2024
A- A A+
 
 
 

Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων

Περιγραφή:

Προκειμένου ένα όχημα να μεταφέρει τρόφιμα και ποτά θα πρέπει να έχει εκδοθεί σχετική Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων.

Διαδικασία:

α. κατάθεση δικαιολογητικών.

β. υγειονομικός έλεγχος.

γ. χορήγηση Βεβαίωσης.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας Επιχείρησης (εάν υπάρχει).

γ. Φωτοτυπία του πιστοποιητικού υγείας.

δ. Φωτοαντίγραφα σχετικών εγγράφων στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του αυτοκινήτου (μάρκα, αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας εφόσον υπάρχει).

Νομικό πλαίσιο:

α) Η με αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12(ΦΕΚ 2718/τ.Β./8-10-2012) Υ.Δ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3007/τ.Β./13-11-2012.

β) Η με αριθμ.πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.23862/18-02-2013 Εγκύκλιος 4 «Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς – Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών» της Υ.Δ. με Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967..».

Κόστος:

Μηδέν (0).

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων.
Χρόνος ισχύος: Εφόσον δεν αλλάξει η χρήση του οχήματος και δεν μεταβληθούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ισχύει επ αόριστο.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 'Αρτας Κοσμά Αιτωλού 10, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63509, 26513 63514 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 2665 360185 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64136 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62199
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες